23:25:13 Europe / Stockholm
2021-02-17 15:10:03
Flaggningsmeddelande i Eltel AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556728-6652 Eltel AB
InstrumentSE0006509949 Ordinary A Shares
InnehavareWipunen varainhallinta Oy
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-02-17
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier19 900 000
 - direkt innehavda rösträtter19 900 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier12,63499 %
 - direkt innehavda rösträtter12,70355 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 112,70355 % 19 900 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT12,70355 % 19 900 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter19 900 000
 - andel av rösträtter12,70355 %
 
Kommentar
Changes due to: Wipunen varainhallinta Oy (1948054-2) , Mariatorp Oy (2690035-7) och Heikintorppa Oy (3102568-1) har den 17.2.2021 avslutat överenskommelsen om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam i hållning i fråga om Eltel Ab:s förvaltning.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.