22:38:21 Europe / Stockholm
2021-02-17 14:21:35
Flaggningsmeddelande i Eltel AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556728-6652 Eltel AB
InstrumentSE0006509949 Ordinary A shares
InnehavareHeikintorppa Oy
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-02-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 846 181
 - direkt innehavda rösträtter9 846 181
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,25158 %
 - direkt innehavda rösträtter6,2855 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,2855 % 9 846 181
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,2855 % 9 846 181
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter9 846 181
 - andel av rösträtter6,2855 %
 
Kommentar
Changes due to: Wipunen varainhallinta Oy (1948054-2) , Mariatorp Oy (2690035-7) och Heikintorppa Oy (3102568-1) har den 17.2.2021 avslutat överenskommelsen om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam i hållning i fråga om Eltel Ab:s förvaltning.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.