12:12:42 Europe / Stockholm
2021-09-24 13:02:24
Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556313-5309 Empir Group AB
InstrumentSE0010769182 B shares
InnehavareCrafoord Capital Partners AB
 
Före transaktionen
Antal aktier644 666
Antal rösträtter644 666
 
Transaktionen
Datum2021-09-23
Gränsvärde för antal aktier15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier907 101
 - direkt innehavda rösträtter907 101
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier16,38524 %
 - direkt innehavda rösträtter14,44786 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 114,44786 % 907 101
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT14,44786 % 907 101
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.