23:12:41 Europe / Stockholm
2021-02-19 16:23:52
Flaggningsmeddelande i Endomines AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556694-2974 Endomines AB
InstrumentSE0008294334 Shares
InnehavareKyösti Kakkonen
 
Före transaktionen
Antal aktier11 250 913
Antal rösträtter11 250 913
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2021-02-18
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier22 894 553
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter22 894 553
Andel
 - aktier10,55554 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,55554 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,55554 % 22 894 553
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,55554 % 22 894 553
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagJoensuun Kauppa ja Kone Oy
 - antal rösträtter22 894 553
 - andel av rösträtter10,55554 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter22 894 553
 - andel av rösträtter10,55554 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.