09:07:33 Europe / Stockholm
2020-10-15 14:55:01
Flaggningsmeddelande i Eniro AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556588-0936 Eniro AB
InstrumentPref A
InnehavareOlof Johan Theodor Jeansson
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2020-10-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier61 282 839
 - direkt innehavda rösträtter61 282 839
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,9551 %
 - direkt innehavda rösträtter8,95815 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,95815 % 61 282 839
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,95815 % 61 282 839
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter61 282 839
 - andel av rösträtter8,95815 %
 
Kommentar
Changes due to: conversion of bonds into shares.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.