03:50:51 Europe / Stockholm
2020-10-16 15:54:18
Flaggningsmeddelande i Eniro AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556588-0936 Eniro AB
InstrumentSE0014957320 A preferensaktie
InnehavareCA Fastigheter AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-10-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier37 868 193
 - direkt innehavda rösträtter37 868 193
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,53358 %
 - direkt innehavda rösträtter5,53546 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,53546 % 37 868 193
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,53546 % 37 868 193
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter37 868 193
 - andel av rösträtter5,53546 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnElisabeth Grahn
 - telefon0480-57452
 - mejlelisabeth.grahn@cafastigheter.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.