08:55:10 Europe / Stockholm
2020-10-15 11:26:47
Flaggningsmeddelande i Eniro AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556588-0936 Eniro AB
InstrumentSE0014957320 Aktie
InnehavareMGA Placeringar AB
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2020-10-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier42 121 034
 - direkt innehavda rösträtter42 121 034
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,16 %
 - direkt innehavda rösträtter6,16 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,16 % 42 121 034
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,16 % 42 121 034
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohnny Eriksson
 - telefon0854503770
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.