12:15:46 Europe / Stockholm
2021-09-14 12:06:55
Flaggningsmeddelande i Epiroc Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556041-2149 Epiroc Aktiebolag
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-09-10
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier57 294 772
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter43 090 207
Andel
 - aktier4,72052 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,99444 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,99444 % 57 294 772
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,0157 % 135 488
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,00267 % 23 990
 
TOTALT5,01281 % 57 454 250
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter372 659
 - andel av rösträtter0,04319 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter2 282 601
 - andel av rösträtter0,26457 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter13 801 027
 - andel av rösträtter1,59963 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter280 734
 - andel av rösträtter0,03254 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter44 957
 - andel av rösträtter0,00521 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter9 723 491
 - andel av rösträtter1,12702 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter10 069 005
 - andel av rösträtter1,16706 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter67 950
 - andel av rösträtter0,00788 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter5 214
 - andel av rösträtter0,0006 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter836 963
 - andel av rösträtter0,09701 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter586 393
 - andel av rösträtter0,06797 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter1 119 572
 - andel av rösträtter0,12977 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter4 023 760
 - andel av rösträtter0,46638 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter1 261
 - andel av rösträtter0,00014 %
 - bolagAperio Group, LLC
 - antal rösträtter33 117
 - andel av rösträtter0,00384 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter43 248 704
 - andel av rösträtter5,01281 %
 
Kommentar
The disclosure obligation arose due to Total holdings in Voting Rights for BlackRock, Inc. going above 5%.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.