12:58:40 Europe / Stockholm
2019-07-18 14:56:23
Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556767-0541 Episurf Medical AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-07-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 547 868
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 547 868
Andel
 - aktier5 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,9 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,9 % 4 547 868
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,9 % 4 547 868
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 547 868
 - andel av rösträtter4,9 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJonas Lexmark
 - telefon08-40942107
 - mejljonas.lexmark@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna. Innehavet är beräknat på 90 930 755 utestående aktier och 92 872 803 utestående röster.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.