17:02:21 Europe / Stockholm
2020-01-14 14:04:02
Flaggningsmeddelande i Evolution Gaming Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556994-5792 Evolution Gaming Group AB (publ)
InstrumentSE0012673267 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier9 136 404
Antal rösträtter9 136 404
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-01-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 043 396
 - direkt innehavda rösträtter9 043 396
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,98 %
 - direkt innehavda rösträtter4,98 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,98 % 9 043 396
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,98 % 9 043 396
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMia Metso Ekberg
 - telefon08-585 975 25
 - mejlmia.metso.ekberg@swedbankrobur.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.