10:09:15 Europe / Stockholm
2020-10-06 15:14:56
Flaggningsmeddelande i Ferronordic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556748-7953 Ferronordic AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-10-05
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier725 660
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter725 660
Andel
 - aktier4,9934 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,9934 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,9934 % 725 660
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,0021 % 300
 
TOTALT4,9955 % 725 960
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter725 960
 - andel av rösträtter4,9955 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJoakim Lomell
 - telefon08-40942086
 - mejljoakim.lomell@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.