04:12:13 Europe / Stockholm
2020-07-31 14:41:29
Flaggningsmeddelande i Genova Property Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556864-8116 Genova Property Group AB
InstrumentSE0007184189 Aktier
InnehavareMichael Moschewitz
 
Före transaktionen
Antal aktier2 172 836
Antal rösträtter2 152 768
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2020-07-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 172 836
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 152 768
Andel
 - aktier4,9862 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,38502 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,38502 % 2 172 836
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,38502 % 2 172 836
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMayNoo AB
 - antal rösträtter2 152 768
 - andel av rösträtter5,38502 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 152 768
 - andel av rösträtter5,38502 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPierre Olsson
 - telefon0734152444
 - mejlpierre.olsson@gda.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.