13:05:37 Europe / Stockholm
2021-09-15 11:16:48
Flaggningsmeddelande i Gränges AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556001-6122 Gränges AB
InstrumentSE0006288015 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier5 823 640
Antal rösträtter5 823 640
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 523 640
 - direkt innehavda rösträtter4 523 640
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,26 %
 - direkt innehavda rösträtter4,26 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,26 % 4 523 640
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,26 % 4 523 640
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.