21:46:43 Europe / Stockholm
2024-04-17 14:47:00
Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556734-5359 Hansa Biopharma AB
InstrumentShares
InnehavareBraidwell LP
 
Före transaktionen
Antal aktier1 038 210
Antal rösträtter1 038 210
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2024-04-12
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 112 950
 - direkt innehavda rösträtter6 112 950
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,33147 %
 - direkt innehavda rösträtter9,6445 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,6445 % 6 112 950
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,6445 % 6 112 950
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 112 950
 - andel av rösträtter9,6445 %
 
Kommentar
Braidwell LP (the "Shareholder") has participated in the directed share issue in Hansa Biopharma (the "Issuer") announced by the Issuer on 12 April 2024 by way of press release. The directed share issue is split into two tranches and the Shareholder has acquired 6,112,950 new ordinary shares delivered to the Shareholder in the first tranche, resulting in the Shareholder's percentage of total number of shares increasing to 9.33147% and percentage of total number of votes increasing to 9.64450%. The shareholding is calculated based on the total number of shares (65,508,981) and votes(63,382,780.50) in the Issuer after the first tranche of the directed share issue.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.