20:33:08 Europe / Stockholm
2024-04-16 11:18:18
Flaggningsmeddelande i Hansa Biopharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556734-5359 Hansa Biopharma AB
InstrumentSE0002148817 Ordinary shares
InnehavareRedmile Group, LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier9 653 214
Antal rösträtter9 653 214
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-04-11
Gränsvärde för antal aktier20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier12 209 214
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter12 209 214
Andel
 - aktier18,63747 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter19,26267 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 119,26267 % 12 209 214
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade1,49484 % 947 470
 
TOTALT20,75751 % 13 156 684
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagRedCo I, LP
 - antal rösträtter643 700
 - andel av rösträtter1,01558 %
 - bolagRedmile Biopharma Investments III, LP
 - antal rösträtter9 445 764
 - andel av rösträtter14,90273 %
 - bolagRedmile Capital Offshore II Master Fund, Ltd.
 - antal rösträtter31 063
 - andel av rösträtter0,04901 %
 - bolagRedmile Capital Offshore II Master Fund, Ltd. (Strategic Sleeve)
 - antal rösträtter405 517
 - andel av rösträtter0,63979 %
 - bolagRedmile Strategic Long Only Trading Sub, Ltd.
 - antal rösträtter1 824 430
 - andel av rösträtter2,87843 %
 - bolagRedmile Strategic Trading Sub, Ltd.
 - antal rösträtter806 210
 - andel av rösträtter1,27197 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter13 156 684
 - andel av rösträtter20,75751 %
 
Kommentar
"Redmile Group, LLC (the "Group") has participated in the directed share issue in Hansa Biopharma AB (the "Issuer") announced by the Issuer on 12 April 2024 by way of press release. The Group acquired, indirectly through its funds, 2,556,000 new ordinary shares in the directed share issue and the Group's total number of shares in the Issuer after the directed share issue is 12,209,214 ordinary shares. In addition to ordinary shares in the Issuer, the Group indirectly holds cash settled swaps according to FITA Ch. 4, section 2, first paragraph, line 3 (Sw. lag (1991:980) om handel med finansiella instrument) which relate to 947,470 underlying ordinary shares in the Issuer. Taking into account the underlying ordinary shares of the cash settled swaps, the Group's aggregate number of ordinary shares is 13,156,684. Due to the directed share issue and based on the Issuer new number of total shares after the First Tranche of the directed share issue, the Group's percentage of total shares, taking into account the underlying ordinary shares of the cash settled swaps, has changed from 19.26198% to 20.08379%. This notification is filed since the Group's aggregate percentage of total shares in the Issuer has exceeded the 20% threshold following the directed share issue." The changes are due to both acquisition and corporate action.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.