10:39:03 Europe / Stockholm
2024-05-17 17:06:23
Flaggningsmeddelande i Heba Fastighets Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556057-3981 Heba Fastighets Aktiebolag
InstrumentSE0017911480 B
InnehavareAB Industricentralen
 
Före transaktionen
Antal aktier38 548 723
Antal rösträtter38 548 723
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-05-17
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier32 201 997
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter32 201 997
Andel
 - aktier19,5 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,423 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,423 % 32 201 997
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,423 % 32 201 997
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter32 201 997
 - andel av rösträtter10,423 %
 
Kommentar
Vi äger B-aktierna via dotterbolaget med org.nr 559406-8099
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.