15:50:25 Europe / Stockholm
2024-02-15 13:21:49
Flaggningsmeddelande i Hemnet Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559088-4440 Hemnet Group AB (publ)
InstrumentSE0015671995 aktie
InnehavareDidner & Gerge Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier4 956 214
Antal rösträtter4 956 214
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-02-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 662 914
 - direkt innehavda rösträtter4 662 914
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,74 %
 - direkt innehavda rösträtter4,74 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,74 % 4 662 914
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,74 % 4 662 914
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 662 914
 - andel av rösträtter4,74 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.