10:12:43 Europe / Stockholm
2020-10-09 14:43:18
Flaggningsmeddelande i HiQ International AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556529-3205 HiQ International AB
InstrumentSE0012454619 Equity
InnehavareNordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier3 123 325
Antal rösträtter3 123 325
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-10-08
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förNordea Nordic Small Cap Fund
 - antal rösträtter1 651 461
 - innehav upphör förNordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige Fund
 - antal rösträtter381 417
 - innehav upphör förNordea Invest Nordic Small Cap
 - antal rösträtter48 336
 - innehav upphör förNordea Avtalspensionsfond Midi
 - antal rösträtter3 122
 - innehav upphör förNordea Smabolagsfond Sverige
 - antal rösträtter1 038 989
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnRasmus Kroner
 - telefon004553811800
 - mejlamreporting@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.