09:08:47 Europe / Stockholm
2020-10-09 20:13:37
Flaggningsmeddelande i HiQ International AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556529-3205 HiQ International AB
InstrumentSE0012454619 Ordinary Shares
InnehavareSamson Rock Capital LLP
 
Före transaktionen
Antal aktier4 452 395
Antal rösträtter4 452 395
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2020-10-08
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier440 340
 - direkt innehavda rösträtter440 340
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,78854 %
 - direkt innehavda rösträtter0,78854 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,78854 % 440 340
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,78854 % 440 340
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter440 340
 - andel av rösträtter0,78854 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnGeorge Yanakiev
 - telefon+442039941800
 - mejlsrc.disclosures@samsonrock.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.