09:54:42 Europe / Stockholm
2020-10-06 14:50:16
Flaggningsmeddelande i HiQ International AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556529-3205 HiQ International AB
InstrumentSE0012454619 Common shares
InnehavareTrisall AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-10-05
Gränsvärde för antal aktier66,67 %
Gränsvärde för rösträtter66,67 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier49 686 320
 - direkt innehavda rösträtter49 686 320
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier88,98 %
 - direkt innehavda rösträtter88,98 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 188,98 % 49 686 320
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT88,98 % 49 686 320
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.