16:43:31 Europe / Stockholm
2024-02-21 13:24:47
Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556730-4299 Immunovia AB (publ)
InstrumentAkier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2024-02-20
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 546 397
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 546 397
Andel
 - aktier10,03897 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,03897 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,03897 % 4 546 397
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,24749 % 112 081
 
TOTALT10,28646 % 4 658 478
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 658 478
 - andel av rösträtter10,28645 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har överskridits på grund retur av utlånade aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.