23:27:39 Europe / Stockholm
2023-04-19 10:14:47
Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556730-4299 Immunovia AB (publ)
InstrumentSE0006091997 A Aktier/BTA
InnehavareRanny Davidoff
 
Före transaktionen
Antal aktier1 130 000
Antal rösträtter1 130 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2023-04-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier988 690
 - direkt innehavda rösträtter2 103 158
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,644 %
 - direkt innehavda rösträtter4,644 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,644 % 988 690
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,644 % 988 690
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 103 158
 - andel av rösträtter4,644 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.