10:24:17 Europe / Stockholm
2020-10-08 13:53:32
Flaggningsmeddelande i Indutrade Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556017-9367 Indutrade Aktiebolag
InstrumentSE0001515552 Aktier
InnehavareAMF Pensionsförsäkringar AB
 
Före transaktionen
Antal aktier6 124 533
Antal rösträtter6 124 533
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-10-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 024 533
 - direkt innehavda rösträtter5 200 000
 - indirekt innehavda rösträtter824 533
Andel
 - aktier4,98 %
 - direkt innehavda rösträtter4,3 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,68 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,98 % 6 024 533
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,98 % 6 024 533
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter824 533
 - andel av rösträtter0,68 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 024 533
 - andel av rösträtter4,98 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKristine Kashany
 - telefon086963100
 - mejloperations@amf.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.