09:04:57 Europe / Stockholm
2020-10-09 09:47:46
Flaggningsmeddelande i Intrum AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556607-7581 Intrum AB
InstrumentSE0000936478 See comment.
InnehavareThe Goldman Sachs Group, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-10-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier91 541
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter91 541
Andel
 - aktier0,07521 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,07521 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,07521 % 91 541
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 25,24005 % 6 378 242
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,28295 % 344 410
 
TOTALT5,59821 % 6 814 193
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGoldman Sachs International
 - antal rösträtter6 442 358
 - andel av rösträtter5,29273 %
 - bolagGoldman Sachs & Co. LLC
 - antal rösträtter363 371
 - andel av rösträtter0,29853 %
 - bolagGoldman Sachs Asset Management, L.P.
 - antal rösträtter8 464
 - andel av rösträtter0,00695 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 814 193
 - andel av rösträtter5,59821 %
 
Kommentar
Class/type of shares/other instruments after the transaction: Common Stock, Securities lending with Right to Recall on Common Stock, Securities lending with Right to Recall on ADR, Swap on Common Stock, CFD on Common Stock.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.