09:03:40 Europe / Stockholm
2020-10-12 09:18:08
Flaggningsmeddelande i Intrum AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556607-7581 Intrum AB
InstrumentSE0000936478 Common Stock, Securities lending with right to recall on common stock
InnehavareGoldman Sachs Group Inc
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-10-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier34 481
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter34 481
Andel
 - aktier0,02833 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,02833 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,02833 % 34 481
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,29696 % 361 460
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,00172 % 2 095
 
TOTALT0,32701 % 398 036
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGoldman Sachs International
 - antal rösträtter190
 - andel av rösträtter0,00016 %
 - bolagGoldman Sachs & Co. LLC
 - antal rösträtter389 382
 - andel av rösträtter0,3199 %
 - bolagGoldman Sachs Asset Management L.P.
 - antal rösträtter8 464
 - andel av rösträtter0,00695 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter398 036
 - andel av rösträtter0,32701 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.