12:39:55 Europe / Stockholm
2021-09-23 09:53:58
Flaggningsmeddelande i INVISIO AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556651-0987 INVISIO AB
InstrumentSE0001200015 Shares
InnehavareWilliam Demant Fonden
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-09-20
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 399 617
 - direkt innehavda rösträtter2 121 935
 - indirekt innehavda rösträtter277 682
Andel
 - aktier5,3875 %
 - direkt innehavda rösträtter4,76406 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,62344 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,3875 % 2 399 617
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,3875 % 2 399 617
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagWilliam Demant Fonden
 - antal rösträtter2 121 935
 - andel av rösträtter4,76406 %
 - bolagWilliam Demant Invest A/S
 - antal rösträtter277 682
 - andel av rösträtter0,62344 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 399 617
 - andel av rösträtter5,3875 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.