13:36:11 Europe / Stockholm
2020-10-05 23:28:00
Flaggningsmeddelande i IRLAB Therapeutics AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556931-4692 IRLAB Therapeutics AB
InstrumentSE0012675361 Aktie
InnehavareDaniel Johnsson
 
Före transaktionen
Antal aktier2 684 551
Antal rösträtter2 684 551
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2020-10-01
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 690 000
 - direkt innehavda rösträtter2 690 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,56 %
 - direkt innehavda rösträtter5,56 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,56 % 2 690 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,56 % 2 690 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 690 000
 - andel av rösträtter5,56 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnDaniel Johnsson
 - telefon0736-876400
 - mejldaniel@exertis.se
 
Kommentar
Hade innehav 2,684,551st då IRLAB den 30/9 flyttades in till NASDAQ från First North. Köpte 5,449 aktier dagen efter. Finns i en ISK-depå hos Nordnet och jag vet ej om jag måste meddela det till er men antog detta...
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.