07:00:06 Europe / Stockholm
2022-09-29 10:56:25
Flaggningsmeddelande i IRRAS AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556872-7134 IRRAS AB
InstrumentCommon shares
InnehavarePanormos Holding Limited
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2022-09-23
Gränsvärde för antal aktier25 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier202 713 796
 - direkt innehavda rösträtter3 490 605
 - indirekt innehavda rösträtter199 223 191
Andel
 - aktier25,50458 %
 - direkt innehavda rösträtter0,43917 %
 - indirekt innehavda rösträtter25,0654 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 125,50457 % 202 713 796
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT25,50457 % 202 713 796
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSpetses Investments Limited
 - antal rösträtter199 223 191
 - andel av rösträtter25,0654 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter202 713 796
 - andel av rösträtter25,50458 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.