10:06:04 Europe / Stockholm
2022-09-23 14:02:26
Flaggningsmeddelande i IRRAS AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556872-7134 IRRAS AB
InstrumentCommon shares
InnehavarePanormos Holding Limited
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2022-09-21
Gränsvärde för antal aktier25 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier199 696 124
 - direkt innehavda rösträtter3 490 605
 - indirekt innehavda rösträtter196 205 519
Andel
 - aktier25,12491 %
 - direkt innehavda rösträtter0,43917 %
 - indirekt innehavda rösträtter24,68573 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 125,1249 % 199 696 124
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT25,1249 % 199 696 124
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSpetses Investments Limited
 - antal rösträtter196 205 519
 - andel av rösträtter24,68573 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter199 696 124
 - andel av rösträtter25,12491 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.