16:51:15 Europe / Stockholm
2024-02-15 15:52:46
Flaggningsmeddelande i JM AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556045-2103 JM AB
InstrumentSE0000806994 Ordinary Shares
InnehavareFMR LLC, Corporation Trust Centre
 
Före transaktionen
Antal aktier6 066 715
Antal rösträtter6 066 715
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2024-02-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 343 976
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter6 343 976
Andel
 - aktier9,83488 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,83488 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,83488 % 6 343 976
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,15512 % 100 057
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,99 % 6 444 033
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFIAM LLC
 - antal rösträtter1 390 743
 - andel av rösträtter2,15603 %
 - bolagFidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter3 442 679
 - andel av rösträtter5,33709 %
 - bolagFidelity Institutional Asset Management Trust Company
 - antal rösträtter351 903
 - andel av rösträtter0,54554 %
 - bolagFMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter1 036 038
 - andel av rösträtter1,60614 %
 - bolagFidelity Management Trust Company
 - antal rösträtter222 670
 - andel av rösträtter0,3452 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 444 033
 - andel av rösträtter9,99 %
 
Kommentar
5% threshold crossed upwards by a Controlled Undertaking: Fidelity Management &Research Company LLC in Common Stock
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.