21:47:44 Europe / Stockholm
2024-04-15 13:49:41
Flaggningsmeddelande i JM AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556045-2103 JM AB
InstrumentSE0000806994 Shares and derivatives instruments (Warrant/OTC)
InnehavareSociete Generale SA
 
Före transaktionen
Antal aktier4 099
Antal rösträtter4 099
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-04-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 041
 - direkt innehavda rösträtter1 041
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,00161 %
 - direkt innehavda rösträtter0,00161 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,00161 % 1 041
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,80458 % 3 099 181
 
TOTALT4,80619 % 3 100 222
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete Generale SA
 - antal rösträtter1 550 009
 - andel av rösträtter2,40294 %
 - bolagSG Effekten Gmbh
 - antal rösträtter1 550 213
 - andel av rösträtter2,40325 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 100 222
 - andel av rösträtter4,80619 %
 
Kommentar
Övrigt : Delta adjusted value on warrants cash settlement
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.