13:11:36 Europe / Stockholm
2021-02-22 11:07:13
Flaggningsmeddelande i K-Fast Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556827-0390 K-Fast Holding AB
InstrumentSE0013382355 Aktier
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 758 378
Antal rösträtter1 758 378
 
Transaktionen
Datum2021-02-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 808 378
 - direkt innehavda rösträtter1 808 378
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,04 %
 - direkt innehavda rösträtter3,55 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,55 % 1 808 378
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,55 % 1 808 378
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.