15:46:04 Europe / Stockholm
2020-08-13 13:25:51
Flaggningsmeddelande i LifeAssays AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556595-3725 LifeAssays AB (publ)
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-08-12
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 876 414
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 876 414
Andel
 - aktier5,15 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,15 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,15 % 3 876 414
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,15 % 3 876 414
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 876 414
 - andel av rösträtter5,15 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJoakim Lomell
 - telefon08-40942086
 - mejljoakim.lomell@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.