23:29:40 Europe / Stockholm
2021-02-17 14:07:10
Flaggningsmeddelande i Lundin Energy AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556610-8055 Lundin Energy AB
InstrumentSE0000825820 Shares and derivatives instruments (warrants and equity swap)
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier111 724
Antal rösträtter111 724
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-02-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier107 394
 - direkt innehavda rösträtter107 394
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,03756 %
 - direkt innehavda rösträtter0,03756 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,03756 % 107 394
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,96605 % 14 199 165
 
TOTALT5,00361 % 14 306 559
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter7 426 071
 - andel av rösträtter2,59721 %
 - bolagSG effekten Gmbh
 - antal rösträtter6 880 488
 - andel av rösträtter2,4064 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter14 306 559
 - andel av rösträtter5,00361 %
 
Kommentar
Changes due to: Delta adjusted value on warrant cash settlement
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.