22:38:26 Europe / Stockholm
2021-02-23 11:59:43
Flaggningsmeddelande i Lundin Energy AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556610-8055 Lundin Energy AB
InstrumentSE0000825820 Shares and derivatives instruments (warrants and equity swap)
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier84 921
Antal rösträtter84 921
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-02-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier68 924
 - direkt innehavda rösträtter68 924
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,02411 %
 - direkt innehavda rösträtter0,02411 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,02411 % 68 924
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,74396 % 13 564 156
 
TOTALT4,76807 % 13 633 080
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter7 099 246
 - andel av rösträtter2,48291 %
 - bolagSG effekten Gmbh
 - antal rösträtter6 533 834
 - andel av rösträtter2,28516 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter13 633 080
 - andel av rösträtter4,76807 %
 
Kommentar
Changes due to expiry of cash settlement warrants
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.