16:44:27 Europe / Stockholm
2024-02-22 12:15:32
Flaggningsmeddelande i Lundin Gold Inc.

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent971300-0165 Lundin Gold Inc.
InstrumentCA5503711080 Common Shares
InnehavareSuntera Trustees (Guernsey) Limited as Trustee of The Arole Trust
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-02-20
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier63 489 121
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter63 489 121
Andel
 - aktier26,67405 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter26,67405 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 126,67405 % 63 489 121
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT26,67405 % 63 489 121
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagThe Arole Trust
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagZebra Holdings and Investments (Guernsey) Limited
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagZebra Holdings and Investments S.a.r.l.
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagNemesia Holding SCSp
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagNemesia S.a.r.l.
 - antal rösträtter63 489 121
 - andel av rösträtter26,67405 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter63 489 121
 - andel av rösträtter26,67405 %
 
Kommentar
Pursuant to an internal reorganization and private agreements, Zebra Holdings and Investments S.à r.l. has transferred its total holdings of more than 15% of the shares and votes in Lundin Gold Inc on 20 February 2024 to Nemesia S.à r.l. As a result of the transaction, · Zebra Holdings and Investments S.à r.l. does not have any direct holding of shares and votes in Lundin Gold Inc, i.e. it has decreased its direct holdings in Lundin Gold Inc from more than 15% to 0% of the shares and votes Lundin Gold Inc ; and · Nemesia S.à r.l. has increased its direct holdings in Lundin Gold Corp from less than 10% to more than 25% of the shares and votes in Lundin Gold Inc. The total group holdings in Lundin Gold Inc have not changed as a result of the transaction. The holdings are calculated based on a total number of shares and votes in Lundin Gold of 238,018,346 shares and votes as of 31 January 2024. Carey Trustees Limited changed its name to Suntera Trustees (Guernsey) Limited on 29 January 2024.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.