22:35:06 Europe / Stockholm
2021-02-18 15:23:34
Flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)
InstrumentCA5503721063 ORDINARY SHARES
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier36 631 734
Antal rösträtter36 631 734
 
Transaktionen
Datum2021-02-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier37 402 736
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter37 402 736
Andel
 - aktier5,08046 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,08046 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,08046 % 37 402 736
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,00068 % 5 000
 
TOTALT5,08114 % 37 407 736
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFIAM LLC
 - antal rösträtter4 908 199
 - andel av rösträtter0,66669 %
 - bolagFidelity Institutional Asset Management Trust Company
 - antal rösträtter2 900 785
 - andel av rösträtter0,39402 %
 - bolagFidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter24 375 120
 - andel av rösträtter3,3109 %
 - bolagFMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter5 223 632
 - andel av rösträtter0,70953 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter37 407 736
 - andel av rösträtter5,08114 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.