16:39:03 Europe / Stockholm
2024-02-22 12:21:19
Flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)
InstrumentCA5503721063 Common shares
InnehavareSuntera Trustees (Guernsey) Limited as Trustee of The Arole Trust
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-02-20
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier119 412 770
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter119 412 770
Andel
 - aktier15,42963 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter15,42963 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 115,42963 % 119 412 770
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT15,42963 % 119 412 770
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagThe Arole Trust
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagZebra Holdings and Investments (Guernsey) Limited
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagZebra Holdings and Investments S.a.r.l.
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagNemesia Holding SCSp
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagNemesia S.a.r.l.
 - antal rösträtter119 412 770
 - andel av rösträtter15,42963 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter119 421 700
 - andel av rösträtter15,42963 %
 
Kommentar
Pursuant to an internal reorganization and private agreements, Zebra Holdings and Investments S.à r.l. has transferred its total holdings of more than 5% of the shares and votes in Lundin Mining Corp on 20 February 2024 to Nemesia S.à r.l. As a result of the transaction, · Zebra Holdings and Investments S.à r.l. does not have any direct holding of shares and votes in Lundin Mining Corp, i.e., it has decreased its direct holdings in Lundin Mining Corp from more than 5% to 0% of the shares and votes Lundin Mining Corp; and · Nemesia S.à r.l. has increased its direct holdings in Lundin Mining Corp from less than 15% to more than 15% of the shares and votes in Lundin Mining Corp. The total group holdings in Lundin Mining Corp have not changed because of the transaction. The holdings are calculated based on a total number of shares and votes in Lundin Mining Corp of 773,918,344 shares and votes as of 31 January 2024. Carey Trustees Limited changed its name to Suntera Trustees (Guernsey) Limited on 29 January 2024
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.