14:00:47 Europe / Stockholm
2021-09-17 17:15:08
Flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)
InstrumentCA5503721063 ORDINARY SHARES
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier44 332 905
Antal rösträtter44 332 905
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier48 528 222
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter48 528 222
Andel
 - aktier6,5886 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter6,5886 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,5886 % 48 528 222
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,5886 % 48 528 222
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFIAM LLC
 - antal rösträtter6 219 939
 - andel av rösträtter0,84447 %
 - bolagFidelity Institutional Asset Management Trust Company
 - antal rösträtter3 037 350
 - andel av rösträtter0,41238 %
 - bolagFidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter36 519 938
 - andel av rösträtter4,95826 %
 - bolagFidelity Management Trust Company
 - antal rösträtter112 521
 - andel av rösträtter0,01528 %
 - bolagStrategic Advisers LLC
 - antal rösträtter2 638 474
 - andel av rösträtter0,35822 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter48 528 222
 - andel av rösträtter6,5886 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.