19:49:23 Europe / Stockholm
2024-04-18 10:02:09
Flaggningsmeddelande i Media and Games Invest plc

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent971300-0546 Media and Games Invest plc
InstrumentSE0018538068 Common Stock
InnehavareSterling Strategic Value Fund SA, SICAV-RAIF
 
Före transaktionen
Antal aktier8 059 211
Antal rösträtter8 059 211
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-04-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 886 311
 - direkt innehavda rösträtter7 886 311
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,9522 %
 - direkt innehavda rösträtter4,9522 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,9522 % 7 886 311
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,9522 % 7 886 311
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.