22:26:14 Europe / Stockholm
2021-02-19 15:04:49
Flaggningsmeddelande i Medivir Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556238-4361 Medivir Aktiebolag
InstrumentSE0000273294 Aktie
InnehavareHealthInvest Partners AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Datum2021-02-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 571 428
 - direkt innehavda rösträtter3 571 428
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,8503 %
 - direkt innehavda rösträtter6,8503 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,8503 % 3 571 428
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,8503 % 3 571 428
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.