08:17:15 Europe / Stockholm
2020-02-14 10:28:55
Flaggningsmeddelande i Micro Systemation AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556244-3050 Micro Systemation AB (publ)
InstrumentSE0000526626 B shares
InnehavareStrawberry Capital AS
 
Före transaktionen
Antal aktier875 741
Antal rösträtter875 741
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-02-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 079 404
 - direkt innehavda rösträtter875 741
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,63011 %
 - direkt innehavda rösträtter3,83148 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,83148 % 1 079 404
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,83148 % 1 079 404
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 079 404
 - andel av rösträtter3,83148 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.