22:43:10 Europe / Stockholm
2021-02-23 11:39:44
Flaggningsmeddelande i Micro Systemation AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556244-3050 Micro Systemation AB (publ)
InstrumentSE0000526626 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier682 293
Antal rösträtter682 293
 
Transaktionen
Datum2021-02-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 635 174
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 635 174
Andel
 - aktier8,53 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,8 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,8 % 1 635 174
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,8 % 1 635 174
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter1 635 074
 - andel av rösträtter5,8 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter100
 - andel av rösträtter0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 635 174
 - andel av rösträtter5,8 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettoköp.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.