15:18:18 Europe / Stockholm
2024-02-14 14:51:43
Flaggningsmeddelande i MilDef Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556893-5414 MilDef Group AB
InstrumentSE0016074249 Aktie
InnehavareTredje AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier2 044 001
Antal rösträtter2 044 001
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-02-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 776 301
 - direkt innehavda rösträtter1 776 301
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,46 %
 - direkt innehavda rösträtter4,46 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,46 % 1 776 301
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,46 % 1 776 301
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.