13:58:43 Europe / Stockholm
2023-08-21 13:45:51
Flaggningsmeddelande i Moberg Pharma AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556697-7426 Moberg Pharma AB (publ)
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2023-08-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier587 678
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter587 678
Andel
 - aktier5,72064 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,72064 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,72064 % 587 678
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,96351 % 98 981
 
TOTALT6,68415 % 686 659
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter686 659
 - andel av rösträtter6,68415 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har överskridits på grund retur av utlånade aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.