08:58:44 Europe / Stockholm
2020-10-05 11:14:01
Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556309-9158 Modern Times Group MTG AB
InstrumentSE0000412371 Equity
InnehavareNordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier3 693 217
Antal rösträtter3 693 217
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-10-02
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 438 217
 - direkt innehavda rösträtter3 438 217
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,45953 %
 - direkt innehavda rösträtter4,73857 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,73857 % 3 438 217
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,73857 % 3 438 217
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förNordea Nordic Small Cap Fund
 - antal rösträtter3 202 725
 - innehav upphör förNordea Invest Nordic Small Cap
 - antal rösträtter67 828
 - innehav upphör förNordea Donationsmedelsfond
 - antal rösträtter4 637
 - innehav upphör förInstitutionella Aktiefonden Sverige
 - antal rösträtter215 904
 - innehav upphör förNordea Avtalspensionsfond Midi
 - antal rösträtter1 992
 - innehav upphör förNordea Generationsfond Senior
 - antal rösträtter1 355
 - innehav upphör förNordea Generationsfond 50-tal
 - antal rösträtter17 099
 - innehav upphör förNordea Generationsfond 60-tal
 - antal rösträtter56 363
 - innehav upphör förNordea Generationsfond 70-tal
 - antal rösträtter51 093
 - innehav upphör förNordea Generationsfond 80-tal
 - antal rösträtter26 349
 - innehav upphör förNordea Sverige Passiv
 - antal rösträtter44 462
 - innehav upphör förNordea Generationsfond 90-tal
 - antal rösträtter3 410
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 438 217
 - andel av rösträtter4,73857 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnRasmus Kroner
 - telefon004555472411
 - mejlamreporting@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.