20:21:36 Europe / Stockholm
2024-04-12 13:23:09
Flaggningsmeddelande i mySafety Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556313-5309 mySafety Group AB
InstrumentSE0010769182 Aktie
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2024-04-11
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 190 009
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter319 000,9
Andel
 - aktier17,37143 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter16,70437 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 116,70437 % 3 190 009
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT16,70437 % 3 190 009
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter319 000,9
 - andel av rösträtter16,70437 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter319 000,9
 - andel av rösträtter16,70437 %
 
Kommentar
Flaggning beräknad på nytt antal utestående aktier (18 363 533) och röster (1 909 685,3) efter utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2022/2024 och 2023/2024.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.