12:36:20 Europe / Stockholm
2021-09-24 11:36:18
Flaggningsmeddelande i Net Insight AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556533-4397 Net Insight AB
InstrumentSE0000366098 Aktie B
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier20 100 000
Antal rösträtter20 100 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier19 100 000
 - direkt innehavda rösträtter19 100 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,89828 %
 - direkt innehavda rösträtter4,78777 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,78777 % 19 100 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,78777 % 19 100 000
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.