21:35:21 Europe / Stockholm
2024-04-24 13:06:04
Flaggningsmeddelande i Net Insight AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556533-4397 Net Insight AB
InstrumentAktier
InnehavareFörsäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-04-23
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier18 503 278
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter18 503 278
Andel
 - aktier5,15357 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,02755 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,02755 % 18 503 278
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,05503 % 202 534
 
TOTALT5,08258 % 18 705 812
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter18 705 812
 - andel av rösträtter5,08258 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.