16:50:35 Europe / Stockholm
2024-02-21 10:00:43
Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556080-4592 Nolato Aktiebolag
InstrumentSE0015962477 Aktie
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier13 709 520
Antal rösträtter13 709 520
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-02-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier13 209 520
 - direkt innehavda rösträtter13 209 520
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,9037 %
 - direkt innehavda rösträtter2,5514 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,5514 % 13 209 520
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,5514 % 13 209 520
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.